Frisk luft er vigtig for indlæringsevnen

13-07-2017

Den luft, vi færdes i og indånder, har stor indflydelse på vores velbefindende og indlæringsevne. De danske skoler har igennem de senere år været i søgelyset, når talen er faldet på luftkvalitet og indeklima. Undersøgelser har vist, at elevernes præstations-evne falder, når luftforholdene i klasseværelserne er dårlige.


Undervisningslokaler er ofte for dårligt ventileret til at kunne opfylde elevernes behov for en god luftkvalitet i rummet. Lokalerne er karakteriseret ved mange elever pr. kvadratmeter, og dette fører i mange tilfælde til et højt CO2-niveau og dårligt indeklima.

Det kan være skyld i, at eleverne døjer med hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Der kan samtidig opstå trækgener, hvis ventilationen primært sker gennem åbne vinduer.

Nyere forskning fra DTU (Center for Indeklima og Energi) dokumenterer, at der er en klar sammenhæng imellem luftkvalitet og temperatur og elevernes præstationer. Flere eksperimenter fra danske skoler viser, at man ved at etablere mekanisk ventilation kan mindske rumtemperaturen fra ca. 25 til 20 grader Celcius, hvilket forbedrede elevernes præstationer med op til 10%.

Et luftfordelingssystem fra KE Fibertec er en optimal løsning til sikring af et godt og sundt indeklima for vores skolebørn og bidrager samtidig til besparelser på det samlede energiforbrug.


Tekstilbaseret ventilation fra KE Fibertec giver bl.a. følgende fordele:

  • Trækfri luftfordeling - ingen "døde" zoner
  • Enkelt at vedligeholde - kan vaskes i almindelig vaskemaskine
  • Støjsvag - helt ned til 25 dbA
  • Ren luft, da kanalen frafiltrerer urenheder i luften
  • Lave anlægsomkostninger i sammenligning med konventionelle løsninger
  • Kanalen monteres direkte på loftet og fordeler luften i lokalet med minimal lufthastighed og lavt støjniveau
  • Velegnet til behovsstyret ventilation, der reguleres efter CO2-koncentrationen i rummet
  • Let at eftermontere i eksisterende lokaler
  • 1600 forskellige farver sikrer, at systemerne kan tilpasses ethvert arkitektonisk design


Et godt indeklima og en støjfri ventilationsløsning i klasseværelser

På Båring Skole ved Middelfart har man for nylig renoveret og udbygget bygningerne, således at man i dag har en mere moderne og fremtidssikret skole.

I forbindelse med ventilationsentreprisen blev det besluttet at installere tekstilkanaler, da de giver en mere effektiv luftfordeling end konventionelle stålkanaler.

I alle rum er der monteret D-formede lavimpulssystemer udført i et brandhæmmende Trevira CS-væv. De D-formede kanaler er dimensioneret, så de giver et lavt tryktab og dermed et lavt energiforbrug. Idet luften fordeles jævnt over hele kanalens overflade, undgår man trækgener og "døde zoner" i lokalet.

Læs hele casen fra Båring Skole


Har du spørgsmål til tekstilbaseret ventilation i skoler, så kontakt René Frimodt på rf@ke-fibertec.dk eller 7536 4200.