Menu

Fjerde år med rekordsalg

Af Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec AS


Året, der gik

På tærsklen til 2017 var vi lidt bekymrede over den politiske udvikling på vores hovedmarkeder, ikke mindst i England og USA, en bekymring, som heldigvis har vist sig ubegrundet. 2017 har været et rigtig godt og travlt år, og ikke mindst hen over sommeren havde vi forrygende travlt, så KE Fibertec forventer at opnå sit fjerde rekordresultat på stribe som følge af stor vækst på både top- og bundlinje.

I 2017 har det ikke været ét marked eller nogle få ordrer, der har gjort forskellen. Vi har oplevet en positiv udvikling på næsten alle eksportmarkeder, måske med undtagelse af Tyrkiet. Specielt Tyskland og en del asiatiske markeder har skilt sig særligt positivt ud, og vi forventer at kunne bygge videre på dette i 2018. Hvad den politisk uafklarede situation med Brexit i England kommer til at betyde for os i 2018 og fremadrettet, er meget svært at spå om.

Vi har valgt at fokusere på det, vi kan gøre noget ved, og derfor fortsætter vi vores ekspansive salgsstrategi i alle datterselskaber, herunder England, som er et af vores mest lukrative markeder. Vores forventninger til udviklingen i salget i 2018 er derfor positive. Den økonomiske medvind på mange markeder skal udnyttes, og med implementeringen af vores nye 'state-of-the-art' designprogram, kaldet TBV Designer, kan vi præsentere layout og teknik meget mere visuelt end i dag.

God luftfordeling kan ikke ses, men det kan det i fremtiden med vores TBV Designer, og det glæder vi os rigtig meget til at præsentere for vores kunder.

FBS loftpaneler version 2.0 

I 2016 introducerede vi et nyt loftpanelprodukt - FBS Panels - til indbygning i næsten alle typer nedhængte lofter. Version 1.0 var primært udviklet til trækfri personlig ventilation lige over kontorarbejdspladser. Med den nye generation 2.0 har vi udvidet produktpaletten, så vi dækker et bredere spektrum af løsninger til komfortventilation, både personlig og baggrundsventilation.

Det betyder, at vi nu kan levere til alle typer kontorer, laboratorier, operationsrum på hospitaler mv. I løbet af 2018 kommer der et online dimensioneringsmodul på vores hjemmeside, og sammen med 48 timers leveringstid på de mest gængse paneler føler vi os godt rustet til at servicere vores danske installatørkunder med dette nye koncept inden for tekstilbaseret ventilation.

KE Fibertec i nyt konsortiesamarbejde 

Med det øgede fokus på energieffektivitet og bedre isolerede bygninger er det vigtigt, at vi ikke glemmer det gode indeklima. Et ventilationsanlæg udgør en relativt stor andel af bygningers samlede energiforbrug, men alligevel oplever vi gang på gang, at commissioning er mangelfuld, og at anlæggene ikke bliver vedligeholdt eller løbende tilpasset de ændrede brugsmønstre.

Ventilationsbranchen i Danmark er kendetegnet ved, at der er mange forskellige faggrupper involveret i et projekt. Spørgsmålet er, om vi som branche er gode nok til at samarbejde på tværs af faggrupperne for at sikre, at det færdige produkt lever op til slutbrugerens forventninger, eller om vi er for siloorienterede. Ved vores kunder overhovedet, hvad de kan forvente, og hvad de efter ibrugtagning skal være opmærksomme på? Ikke, hvis vores uvidenskabelige erfaringer fra et nyt konsortiesamarbejde i Vent2Learn er repræsentative.

KE Fibertec er gået med i et spændende samarbejde, hvor vi sammen med DTU har udviklet et specielt tekstilkanalsystem til CO2-optimeret skoleventilation. Sammen med en række andre underleverandører af ventilationskomponenter tilbyder Vent2Learn-konsortiet en komplet konceptløsning til både private og kommunale skoler. Vores erfaringer med de første leverancer er meget positive, og internt i konsortiet har vi allerede lært en del af hinandens ekspertiser og fagområder.

Med kontinuerlig overvågning af temperatur, fugtighed, CO2 og støj i en del referenceklasser kan vi online se, om ventilationen fungerer, og om vi overholder kravet på 1000 ppm CO2. En af de største overraskelser og ubekendte i ligningen 'godt indeklima', har været brugeradfærden eller ændringer i den forventede brugeradfærd.

Vi kan dimensionere, installere, indregulere og levere en god ventilationsløsning, men tre måneder efter ibrugtagning kan alle forudsætninger være ændret. Tænker vi ikke brugeradfærden ind i vores servicekoncept og nøjes med at komme forbi og skifte forfiltre en gang om året, så løser vi ikke den enkelte skoles problem med indeklimaet.

Samarbejde på tværs af faggrupper i branchen, enten i form af konsortier eller ved mere uformelle strukturer, er en begyndelse, men vi skal have meget mere fokus på driften og brugsmønsteret, efter at ventilationsanlæggene er afleveret. Det kræver, at der hele tiden opsamles data om indeklimaet, og der skal være en forståelse hos kommunen eller privatskolen om, at et godt indeklima ikke er en engangsinvestering, men en løbende proces, der hele tiden skal optimeres og tilpasses behovet.

Et godt år med spændende projekter
03-01-2019
2018 har været et godt år for KE Fibertec AS, men det bliver desværre ikke femte rekordresultat på stribe. Årsresultate
Læs mere
KE Fibertec introducerer vaskeservice
23-11-2018
KE Fibertec etablerer nu sit eget specialvaskeri, der skal udnytte vores materialekendskab til at tilbyde effektive vas
Læs mere
Effektiv ventilation er godt for indeklimaet
10-09-2018
Kombineret tekstilkanal og FBS loftpanel løsning hos Larsens Eftf. i Kolding, der sikrer er godt indeklima i både produ
Læs mere
Nyt samarbejde i kampen mod dårligt indeklima i skolerne
22-11-2018
KE Fibertec er gået med i et spændende samarbejde i Vent2U-konsortiet og kan nu sammen med en række andre underleverand
Læs mere
Besøg KE Fibertec på Building Green 2018
01-10-2018
Building Green er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive bygninger. Her udstilles løsninger og pr
Læs mere
Effektivt luftskifte uden trækgener i restaurant
18-06-2018
Ny Flammen restaurant i Esbjerg fik monteret tekstilkanaler fra KE Fibertec, der skal sørge for en trækfri luftfordelin
Læs mere
Fjerde rekordresultat på stribe
14-05-2018
Fantastisk år i KE Fibertec AS 2017 har været præget af stor travlhed hos KE Fibertec AS i Vejen. Vi har oplevet en k
Læs mere
Effektiv luftfordeling og et godt indeklima
03-04-2018
Water and Wellness Flintholm på Frederiksberg har monteret tekstilbaseret ventilation i bl.a. svømme- og sportsafdeling
Læs mere
Spray Park fik et godt indeklima med tekstilkanaler
30-01-2018
En Spray Park er det seneste tiltag fra SlotssøBadet i Kolding. Spray Parken er Danmarks første indendørs vand-legeland
Læs mere
Tekstilbaseret ventilation forbedrer akustikken
13-07-2017
En ny svensk undersøgelse slår fast, at lydmiljøet på arbejdspladser påvirker medarbejdernes velbefindende. Et godt ind
Læs mere
Nye materialekoncepter
11-01-2017
KE Fibertec, der er markedsleder indenfor tekstilbaseret ventilation, præsenterer nu to nye materialekoncepter (GreenWe
Læs mere
InTex overvåger indeklimaet og energiforbruget
15-08-2016
DMRI (Danish Meat Research Institute), der er en del af Teknologisk Institut, har fået monteret InTex fra KE Fibertec i
Læs mere
FBS paneler til diffus eller retningsbestemt ventilation
09-05-2016
FBS paneler er fleksible loftspaneler med et lavt tryktab og et lavt lydtrykniveau. Ventilationsløsningen kan nemt inte
Læs mere
Stor forskel på indeklimaet med eller uden ventilation
18-04-2016
Vi ved det godt, men hos KE Fibertec fik vi fornyligt genopfrisket, hvor vigtigt det er med et godt indeklima for at ku
Læs mere
3D BIM objekter af tekstilkanaler
17-02-2016
KE Fibertec stiller BIM objekter til rådighed, der kan bruges til projektering med tekstilkanaler i Revit. Læs mere..
Læs mere
Et godt indeklima på kontoret forbedrer arbejdsmiljøet og øger produktiviteten
09-02-2016
De fleste af os tilbringer det meste af døgnet indendøre. Hvis man tilmed er ansat på et kontor eller i en butik, blive
Læs mere
Hvorfor skal man vælge tekstilkanaler eller indblæsningsposer fremfor stålkanaler?
26-04-2018
Som det også fremgår af tegningen ovenfor, så adskiller de to systemer sig væsentligt fra hinanden. Med stålkanaler ell
Læs mere
Trækfri og ensartet luftfordeling i klasseværelser
24-09-2013
Ny case fra Walkden High School i England, hvor der blev installeret tekstilkanaler, der skal skabe et godt og sundt in
Læs mere


Vidste du det?
Ifølge DS 447 skal man begrænse energiforbruget til ventilation uden at gå på kompromis med indeklimaet
Læs mere
Nyheder
Et godt år med spændende projekter
Læs mere

Bliv ringet opSend
Bestil katalog
Bestil eller læs kataloget online
I det tekniske katalog har vi samlet alt hvad der er værd at vide om tekstilbaseret ventilation...
Læs mere