Menu

Fjerde år med rekordsalg

Af Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec AS


Året, der gik

På tærsklen til 2017 var vi lidt bekymrede over den politiske udvikling på vores hovedmarkeder, ikke mindst i England og USA, en bekymring, som heldigvis har vist sig ubegrundet. 2017 har været et rigtig godt og travlt år, og ikke mindst hen over sommeren havde vi forrygende travlt, så KE Fibertec forventer at opnå sit fjerde rekordresultat på stribe som følge af stor vækst på både top- og bundlinje.

I 2017 har det ikke været ét marked eller nogle få ordrer, der har gjort forskellen. Vi har oplevet en positiv udvikling på næsten alle eksportmarkeder, måske med undtagelse af Tyrkiet. Specielt Tyskland og en del asiatiske markeder har skilt sig særligt positivt ud, og vi forventer at kunne bygge videre på dette i 2018. Hvad den politisk uafklarede situation med Brexit i England kommer til at betyde for os i 2018 og fremadrettet, er meget svært at spå om.

Vi har valgt at fokusere på det, vi kan gøre noget ved, og derfor fortsætter vi vores ekspansive salgsstrategi i alle datterselskaber, herunder England, som er et af vores mest lukrative markeder. Vores forventninger til udviklingen i salget i 2018 er derfor positive. Den økonomiske medvind på mange markeder skal udnyttes, og med implementeringen af vores nye 'state-of-the-art' designprogram, kaldet TBV Designer, kan vi præsentere layout og teknik meget mere visuelt end i dag.

God luftfordeling kan ikke ses, men det kan det i fremtiden med vores TBV Designer, og det glæder vi os rigtig meget til at præsentere for vores kunder.

FBS loftpaneler version 2.0 

I 2016 introducerede vi et nyt loftpanelprodukt - FBS Panels - til indbygning i næsten alle typer nedhængte lofter. Version 1.0 var primært udviklet til trækfri personlig ventilation lige over kontorarbejdspladser. Med den nye generation 2.0 har vi udvidet produktpaletten, så vi dækker et bredere spektrum af løsninger til komfortventilation, både personlig og baggrundsventilation.

Det betyder, at vi nu kan levere til alle typer kontorer, laboratorier, operationsrum på hospitaler mv. I løbet af 2018 kommer der et online dimensioneringsmodul på vores hjemmeside, og sammen med 48 timers leveringstid på de mest gængse paneler føler vi os godt rustet til at servicere vores danske installatørkunder med dette nye koncept inden for tekstilbaseret ventilation.

KE Fibertec i nyt konsortiesamarbejde 

Med det øgede fokus på energieffektivitet og bedre isolerede bygninger er det vigtigt, at vi ikke glemmer det gode indeklima. Et ventilationsanlæg udgør en relativt stor andel af bygningers samlede energiforbrug, men alligevel oplever vi gang på gang, at commissioning er mangelfuld, og at anlæggene ikke bliver vedligeholdt eller løbende tilpasset de ændrede brugsmønstre.

Ventilationsbranchen i Danmark er kendetegnet ved, at der er mange forskellige faggrupper involveret i et projekt. Spørgsmålet er, om vi som branche er gode nok til at samarbejde på tværs af faggrupperne for at sikre, at det færdige produkt lever op til slutbrugerens forventninger, eller om vi er for siloorienterede. Ved vores kunder overhovedet, hvad de kan forvente, og hvad de efter ibrugtagning skal være opmærksomme på? Ikke, hvis vores uvidenskabelige erfaringer fra et nyt konsortiesamarbejde i Vent2Learn er repræsentative.

KE Fibertec er gået med i et spændende samarbejde, hvor vi sammen med DTU har udviklet et specielt tekstilkanalsystem til CO2-optimeret skoleventilation. Sammen med en række andre underleverandører af ventilationskomponenter tilbyder Vent2Learn-konsortiet en komplet konceptløsning til både private og kommunale skoler. Vores erfaringer med de første leverancer er meget positive, og internt i konsortiet har vi allerede lært en del af hinandens ekspertiser og fagområder.

Med kontinuerlig overvågning af temperatur, fugtighed, CO2 og støj i en del referenceklasser kan vi online se, om ventilationen fungerer, og om vi overholder kravet på 1000 ppm CO2. En af de største overraskelser og ubekendte i ligningen 'godt indeklima', har været brugeradfærden eller ændringer i den forventede brugeradfærd.

Vi kan dimensionere, installere, indregulere og levere en god ventilationsløsning, men tre måneder efter ibrugtagning kan alle forudsætninger være ændret. Tænker vi ikke brugeradfærden ind i vores servicekoncept og nøjes med at komme forbi og skifte forfiltre en gang om året, så løser vi ikke den enkelte skoles problem med indeklimaet.

Samarbejde på tværs af faggrupper i branchen, enten i form af konsortier eller ved mere uformelle strukturer, er en begyndelse, men vi skal have meget mere fokus på driften og brugsmønsteret, efter at ventilationsanlæggene er afleveret. Det kræver, at der hele tiden opsamles data om indeklimaet, og der skal være en forståelse hos kommunen eller privatskolen om, at et godt indeklima ikke er en engangsinvestering, men en løbende proces, der hele tiden skal optimeres og tilpasses behovet.

Effektiv luftfordeling og et godt indeklima
03-04-2018
Water and Wellness Flintholm på Frederiksberg har monteret tekstilbaseret ventilation i bl.a. svømme- og sportsafdeling
Læs mere
Spray Park fik et godt indeklima med tekstilkanaler
30-01-2018
En Spray Park er det seneste tiltag fra SlotssøBadet i Kolding. Spray Parken er Danmarks første indendørs vand-legeland
Læs mere
Nyt samarbejde i kampen mod dårligt indeklima i skolerne
08-12-2017
KE Fibertec er gået med i et spændende samarbejde i Vent2U-konsortiet og kan nu sammen med en række andre underleverand
Læs mere
Fjerde år med rekordsalg
29-11-2017
Af Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec AS Året, der gik På tærsklen til 2017 var vi lidt bekymrede over
Læs mere
Kold luft på slagterier uden kondens og trækgener
10-11-2017
I fødevareindustrien, f.eks. på slagterier, er der krav til lave rumtemperaturer i store produktionsrum for at sikre læ
Læs mere
Besøg KE Fibertec på Building Green 2017
25-09-2017
Building Green er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive bygninger. Her udstilles løsninger og pr
Læs mere
Tekstilkanaler med dyser sikrer et godt indeklima i multiarena
11-08-2017
En multiarena har som navnet antyder flere formål, og det stiller store krav til ventilationsløsningen. Med tekstilkana
Læs mere
Frisk luft til udstilling om jordens klima
05-09-2017
På havnen i Aarhus har man fra juni til slutningen af august 2017 haft mulighed for at besøge en gigantisk jordklode me
Læs mere
Tekstilbaseret ventilation forbedrer akustikken
13-07-2017
En ny svensk undersøgelse slår fast, at lydmiljøet på arbejdspladser påvirker medarbejdernes velbefindende. Et godt ind
Læs mere
Flot resultat i KE Fibertec trods ustabilitet på mange markeder
20-04-2017
Det er lykkedes KE Fibertec at lave det tredje rekordoverskud i træk, selv om 2016 var præget af stor ustabilitet på en
Læs mere
Røg i køkkenet udskiftes med et godt indeklima
23-03-2017
Der er mange krav til indretning af storkøkkener på restauranter, hoteller, cateringfirmaer, institutioner o.lign. For
Læs mere
Effektiv og retningsbestemt luftfordeling i supermarked
10-03-2017
SuperBrugsen i Nordby på Fanø fik etableret en effektiv ventilationsløsning, der tager hånd om de særlige udfordringer
Læs mere
Nye materialekoncepter
11-01-2017
KE Fibertec, der er markedsleder indenfor tekstilbaseret ventilation, præsenterer nu to nye materialekoncepter (GreenWe
Læs mere
Skærpede energikrav øger interessen for alternative byggematerialer
06-01-2017
I BR2020 er energirammen 25 kWh/m2/år for et kontorbyggeri, hvilket øger interessen for energivenlige produkter. FBS pa
Læs mere
Ekstremernes år
29-11-2016
Af Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec AS Året der gik 2016 har på mange måder været ekstremernes år. Vi
Læs mere
InTex overvåger indeklimaet og energiforbruget
15-08-2016
DMRI (Danish Meat Research Institute), der er en del af Teknologisk Institut, har fået monteret InTex fra KE Fibertec i
Læs mere
FBS paneler til diffus eller retningsbestemt ventilation
09-05-2016
FBS paneler er fleksible loftspaneler med et lavt tryktab og et lavt lydtrykniveau. Ventilationsløsningen kan nemt inte
Læs mere
Behageligt indeklima og effektiv ventilation i butikker
16-06-2016
KE Fibertec har i mange år leveret effektiv luftfordeling til butikker, hvor der stilles krav om et trækfrit og behagel
Læs mere
Stor forskel på indeklimaet med eller uden ventilation
18-04-2016
Vi ved det godt, men hos KE Fibertec fik vi fornyligt genopfrisket, hvor vigtigt det er med et godt indeklima for at ku
Læs mere
3D BIM objekter af tekstilkanaler
17-02-2016
KE Fibertec stiller BIM objekter til rådighed, der kan bruges til projektering med tekstilkanaler i Revit. Læs mere..
Læs mere
Tekstilkanaler opfylder høje krav til indeklima i sportshaller
16-03-2016
Ventilation af sports- og multihaller med stor publikums-tilstrømning er kompleks, hvis løsningen både skal fungere i d
Læs mere
Nordens største multisportsarena valgte tekstilbaseret ventilation
28-01-2016
I Prioritet Serneke Arena i Göteborg er der installeret tekstilkanaler i en fodboldhal, to håndboldhaller og i et fitne
Læs mere
Et godt indeklima på kontoret forbedrer arbejdsmiljøet og øger produktiviteten
09-02-2016
De fleste af os tilbringer det meste af døgnet indendøre. Hvis man tilmed er ansat på et kontor eller i en butik, blive
Læs mere
Effektiv luftfordeling i Sveriges største forskningscenter
09-12-2015
Det nye forskningscenter MAX IV i Lund fik installeret en tekstilbaseret ventilationsløsning fra KE Fibertec. For at op
Læs mere
Cradle to Cradle-certificeret ventilationsløsning i laboratoriebygning
30-09-2015
Monash University i Melbourne valgte en bæredygtig ventilationsløsning i ny laboratoriebygning. CradleVent® tekstilkana
Læs mere
Effektiv luftfordeling og et godt indeklima i spisesal
26-11-2015
Vores svenske forhandler Svante Lundbäck har leveret tekstilbaseret ventilation til en skole, hvor spisesalen fik et ny
Læs mere
Et godt indeklima og en støjfri ventilationsløsning i klasseværelser
31-08-2015
Båring skole ved Middelfart har fornyligt fået installeret tekstilbaseret ventilation i forbindelse med en renovering a
Læs mere
Frisk luft er vigtig for indlæringsevnen
06-11-2015
Den luft, vi færdes i og indånder, har stor indflydelse på vores velbefindende og indlæringsevne. De danske skoler har
Læs mere
KE Fibertec klar med EPD miljøvaredeklaration
05-05-2015
EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklaration, der dokumenterer en tekstilkanals miljømæssige påvi
Læs mere
Effektiv og ensartet fordeling af store luftmængder i laboratorier
26-05-2015
KE Fibertecs løsninger med tekstilkanaler vælges ofte i laboratorier på grund af deres evne til at håndtere store luftm
Læs mere
Højimpulssystem opretholder god luftfordeling i lukket lagerhal
05-05-2015
Hos Chemco i Irland er der installeret et tekstilbaseret ventilationssystem, der skal sikre en trækfri luftfordeling og
Læs mere
Energirigtig og effektiv luftfordeling i svømmehaller med tekstilbaseret ventilation
20-09-2016
Med KE Fibertecs tekstilkanaler undgår man korrosion i kanaler og armaturer, kondens på lofter og vinduer samt probleme
Læs mere
Multiarena bruger tekstilkanaler til ventilation, opvarmning og køling
02-02-2015
Nyköping kommune i Sverige har bygget en multiarena på 40.000m2, hvor den rådgivende ingeniør foreskrev tekstilkanaler
Læs mere
Fortrængningsventilation med vertikale tekstilkanaler
01-03-2016
Stork i Holland har fornyligt fået installeret tekstilbaseret ventilation i et kombineret lager- og produktionslokale.
Læs mere
Procesventilation med tekstilkanaler sikrer et godt produktionsmiljø
17-02-2015
Europas mest moderne kreaturslagteri ligger i Holsted. I et hakkerum og i tre skærestuer er der installeret procesventi
Læs mere
Fortrængningsventilation i gulvhøjde
09-01-2015
Musikkens Hus i Aalborg blev i 2014 kåret til årets byggeri i Danmark. KE Fibertec var med i projektet, da vi sammen me
Læs mere
Energirenoveringer kræver større indeklimahensyn
18-09-2014
Fremtidens indeklima hænger uløseligt sammen med byggeriets aktuelle fokus på energirenovering. Men skal byggebranchen
Læs mere
Hvorfor skal man vælge tekstilkanaler eller indblæsningsposer fremfor stålkanaler?
29-09-2014
Som det også fremgår af tegningen ovenfor, så adskiller de to systemer sig væsentligt fra hinanden. Med stålkanaler ell
Læs mere
Tekstilkanaler med dyser skaber et godt indeklima
22-08-2014
Storbritanniens største subtropiske badeland, Center Parcs Woburn Forest, åbnede i sommeren 2014. Der blev installeret
Læs mere
Ny tekstilkanal-sensor kan hjælpe med at bevare et godt indeklima og spare på strømmen
11-03-2014
KE Fibertec præsenterer InTex, der måler tryk og temperatur i tekstilkanalen, og når det er tid til vask får installatø
Læs mere
Sprout Space - modulopbyggede klasseværelser med tekstilbaseret ventilation
29-01-2014
KE Fibertec i USA har leveret tekstilbaseret ventilation til Sprout Space, der er modulopbyggede klasseværelser. Design
Læs mere
Trækfri og ensartet luftfordeling i klasseværelser
24-09-2013
Ny case fra Walkden High School i England, hvor der blev installeret tekstilkanaler, der skal skabe et godt og sundt in
Læs mere


Vidste du det?
KE Fibertec kan tilbyde en EPD miljøvaredeklaration for tekstilkanaler, der beskriver de miljømæssige påvirkninger i hele produktets livscyklus
Læs mere
Nyheder
Effektiv luftfordeling og et godt indeklima
Læs mere

Bliv ringet opSend
Bestil katalog
Bestil eller læs kataloget online
I det tekniske katalog har vi samlet alt hvad der er værd at vide om tekstilbaseret ventilation...
Læs mere