Et godt indeklima på kontoret forbedrer arbejdsmiljøet og øger produktiviteten

16-01-2018

De fleste af os tilbringer det meste af døgnet indendøre. Hvis man tilmed er ansat på et kontor eller i en butik, bliver det til rigtig mange timer uden adgang til frisk luft og naturligt lys. Det stiller store krav til indeklimaet på arbejdspladsen.

Indeklimaet består af alle de miljøfaktorer, der påvirker os, når vi opholder os indenfor, f.eks.  luft, fugt, varme, røgpartikler, kemiske stoffer og belysning. Alt dette påvirker vores helbred og livskvalitet og kan i værste fald føre til sygdom og uarbejdsdygtighed.

Hvis indeklimaet i et lokale er dårligt, kan det komme til udtryk på følgende måder:

 • Kulde og træk
 • Overophedet lokale
 • Dårlig lugt
 • Hovedpine og træthed
 • Irritation i øjne, næse og hals
 • Kvalme og svimmelhed
 • Udslæt, rødme og kløe i huden


Der har i mange år været fokus på effekterne af dårligt indeklima både i skoler og på kontorer. Et dårligt indeklima har en negativ effekt på trivsel, sundhed og produktivitet, og det koster virksomhederne mange penge i sygefravær og produktivitet hos medarbejderne.

Et forbedret indeklima løfter produktiviteten med 10-20% 

Forskningsresultater bl.a. fra DTU har påvist, at et korrekt indeklima på skoler kan øge skoleelevers indlæringsevne med op til 14 procent.

En forbedring af indeklimaet kan ifølge en LO-rapport om arbejdsmiljø løfte produktiviteten med 10-20 procent på kontorarbejdspladser, hvor indeklimaet er dårligt. Investering i mekanisk ventilation, hvor man kan styre temperatur og luftkvalitet, kan give produktivitetsstigninger på flere procent om året og en tilbagebetalingstid på ned til mellem et og to år.

KE Fibertecs tekstilbaserede ventilationskanaler er en optimal løsning til fordeling og indblæsning af frisk luft i kontorer, mødelokaler, klasseværelser og andre typer lokaler, hvor mange mennesker opholder sig.

En tekstilkanal fra KE Fibertec er et både miljørigtigt og energibesparende alternativ til stålkanaler.

Fordelene er bl.a. følgende:

 • Let materiale og dermed lave transportudgifter
 • Trækfri luftfordeling (ingen døde zoner)
 • Effektiv og ensartet fordeling af frisk luft
 • Støjsvage - helt ned til 20 dbA
 • Ren luft, da systemerne frafiltrerer urenheder i indblæsningsluften
 • Enkle at montere og demontere
 • Kan vaskes i almindelig vaskemaskine - ingen grobund for mikroorganismer
 • Miljøgodkendte materialer
 • Godkendt efter nyeste danske brandnormer (DS 428, B-s1, d0)
 • Kan leveres i et utal af specialfarver
 • Skræddersyede kanaler, der matcher lokalets design


KE Fibertec har leveret tekstilbaseret ventilation til mange forskellige komfortinstallationer, hvor ønsket om trækfri, ensartet og effektiv ventilation blev kombineret med godt design.

Læs mere om komfortventilation.