Brandnormen DS 428 gælder stadig

11-12-2017

Tilbage i 2009 blev DS 428 standarden udsat for en gennemgribende modernisering og med 3. udgave fik vi en mere fleksibel løsning, der tager hensyn til den måde vi bygger på i dag, EU lovgivningen (EN 13501-1) og ikke mindst branchens fokus på energibesparelser og indeklima.

DS 428, der omhandler brandsikring af ventilationsanlæg, foreskriver bl.a. at indblæsningsposer, som f.eks. tekstilkanaler, skal være udført af materialer, der opfylder kravene til materiale klasse B-s1,d0.

Dog må der indbygges op til 5% overfladeareal af plastdyser mv. af materiale klasse F, hvis det er omkranset af materiale klasse B-s1,d0.

De skrappe lovkrav medfører, at det kun er materialer med samme brandhæmmende egenskaber som Trevira CS, der må bruges i Danmark. 

Alligevel er det vores erfaring, at der findes installatører som ser stort på brandnormen og vælger ikke DS godkendte materialer - som f.eks. standard polyester.

Brændende polyester drypper på gulve, borde og maskiner og dermed øges risikoen for brandspredning. Se filmen herunder.

Brandtest - std. polyester vs. Trevira CSEn brand kan medføre produktionsstop og omkostninger til oprydning samt reetablering af anlægget - udgifter som installatøren skal afholde.

Så husk nu at holde dig til brandnormen. Det er både bedre og mere sikkert på den lange bane.

Få klar besked om tekstilkanaler og brandnormer. Kontakt René Frimodt på telefon 75 36 42 00.