Bedre luftfordeling på sygehuse

14-02-2019

Et sygehusbyggeri er en kompliceret størrelse - ikke mindst, når vi taler ventilation. Et sygehus er som bekendt fuldt af bakterier, og dermed er det konstant en udfordring at minimere smittefaren samtidig med, at luften bliver udskiftet. Dårlig hygiejne og mangelfuld rengøring på mange af landets sygehuse koster regionerne mange penge på årsplan pga. infektioner og genindlæggelser.

KE Fibertec AS i Vejen har i samarbejde med professor Peter V. Nielsen fra Aalborg Universitet igennem en årrække arbejdet med at udvikle personlige luftfordelingssystemer, som isolerer luftbåren smitte fra person til person. Ideen er, at man indkapsler en person fra andre smittebærere vha. en aktiv hovedpude med luftindblæsning.

Det tænkes først og fremmest anvendt i flykabiner, men kunne lige så godt anvendes i hospitalsenge på et sygehus, hvor man står med den samme udfordring. Selv om produktet endnu ikke er produktionsklart, så har KE Fibertec allerede høstet mange erfaringer med levering af tekstilkanaler til forskellige typer lokaler på sygehuse.

Hygiejnen er afgørende
Det særlige ved tekstilkanaler i forhold til de konventionelle stålkanaler er, at de kan tages ned og vaskes igen og igen. Urenhederne vaskes ud, og evt. tilstopninger fjernes, så der igen er fri passage for luften. Det giver et renere og mere hygiejnisk miljø, men også en energibesparelse, da strømforbruget ved at producere den nødvendige luftmængde reduceres, når posen er ren.

Et godt indeklima
For personalet på et sygehus er det vigtigt med et godt indeklima. Det giver trivsel og arbejdsglæde - ikke mindst på et sygehus, hvor mange ofte har lange vagter. Patienterne oplever det også som noget positivt, at der er en behagelig luft og lugt i rummet, og dermed medvirker indeklimaet til, at patienterne hurtigere kan udskrives.

Broomfield Hospital i England er for nylig blevet renoveret, og her blev der anvendt tekstilkanaler i sygehusets velfærdszoner. Tekstilkanalerne blev designet, så de passer ind og bliver en del af bygningens arkitektur, og poserne har fået en farve, der matcher farven på væggen.

Skræddersyede tekstilkanaler
Ved at anvende tekstilkanaler kan man lave en luftfordeling, der passer til rummet og ikke mindst brugerne af rummet. Tekstilkanalerne bliver dimensioneret, så alle forhold er taget i betragtning, hvilket gør det muligt at sikre en løbende udskiftning af luften. Kravene kan være forskellige, og således er det ikke de samme tekstilmaterialer, der skal anvendes i en velfærdszone med gangarealer, som f.eks. på Broomfield Hospital, sammenlignet med en operationsstue.

De fleksible tekstilkanaler skræddersys, så de passer 100% til formålet. Derudover er de lette at installere, og det sviner ikke at montere dem. Det betyder, at en løsning med tekstilkanaler er specielt velegnet ved ombygning af eksisterende lokaler. Desuden fås de i mange forskellige farver og former.