Bæredygtighed som forretningsmodel

27-02-2020

KE Fibertec indledte dagen i dag med besøg fra UdviklingVejen og en række virksomheder fra dets lokale lederforum. Hovedemnet var FN’s 17 verdensmål og hvordan man kan gøre bæredygtighed til en forretningsmodel. Margrethe Angel gennemgik de 17 verdensmål og betydningen af at vi skal starte med os selv, hvis vi skal skabe varige forandringer.

Bæredygtige tanker og ansvarlighed er kommet for at blive. De globale miljøproblemer, skærpede energikrav i byggeriet og manglen på ressourcer kræver, at vi gør ord til handling og begynder at interessere os for de mere bæredygtige og fremtidssikre alternativer.

"Hos KE Fibertec har vi siden 2012 arbejdet intensivt med bæredygtighed siden vi som den første producent i verden inden for tekstilbaseret ventilation blev certificeret i henhold til Cradle to Cradle standarden. Siden 2012 har vi haft stort fokus på at nedbringe vores CO2-aftryk og vi er stolte af at vi har opnået 56% reduktion CO2 aftryk pr. omsat krone ift. 2009 udtaler adm. direktør Carsten Jespersen. Det gode resultat skyldes primært stort fokus på vores ressource- og energiforbrug. Vi er stolte over at vi har nedbragt vandforbruget med næsten 10 l vand pr. kg indfarvet tekstil ved at bruge garnfarvede materialer i stedet for at stykindfarve".

"Seneste skud på stammen er indkøb af en ny snoremaskine, som kan producere alle vulster til ophæng af vores tekstilkanaler. Råvaren er de rest partier af garner vi får i forbindelse med produktion af væv på KE Fibertec Væveri. Den cirkulære tankegang skal indtænkes hver eneste gang vi udvikler eller ændrer en proces", fortsætter Carsten Jespersen.

Selvom vi er stolte over de resultater vi har opnået, er vi slet ikke i mål. KE Fibertecs 2030 målsætning er at blive CO2 neutral i alle danske afdelinger og i den forbindelse har vi påbegyndt arbejdet med FN’s Verdensmål. 

Når man taler om bæredygtighed, er der også hensyn at tage til medarbejderne. Ved at prioritere en god ventilation på arbejdspladsen prioriterer man medarbejderne og deres trivsel. Et godt indeklima er med til at skabe sundt arbejdsmiljø og dermed effektive medarbejdere, og det kan aflæses direkte på bundlinjen.

Mødet blev afsluttet med et besøg på KE Fibertec Væveri hvor de mange nye bæredygtige tiltag blev vist frem og flittigt diskuteret med deltagerne fra UdviklingVejens lederforum,

Læs mere om de mange initiativer og tiltag om bæredygtighed og ansvarlighed, som KE Fibertec har arbejdet med og stadig har fokus på her.