Bæredygtig renovering med fokus på godt indeklima

01-11-2016

De globale miljøproblemer, skærpede energikrav i byggeriet og manglen på ressourcer som kul og olie kræver at vi gør ord til handling og begynder at interessere os for de mere bæredygtige og fremtidssikre alternativer i byggeriet.

En stor del af den eksisterende bygningsmasse står foran en større renovering, så her er anledningen til at gøre byggeriet mere bæredygtigt og energieffektivt.

KE Fibertec er klar med den bæredygtige ventilationsløsning idet vi i oktober 2012 kunne præsentere CradleVent® - verdens første Cradle to Cradle certificerede ventilationskanal.

Cradle to Cradle handler om at tage ansvar for hele produktets livscyklus, fra vugge til vugge, dvs. fra produktion til og med genanvendelse. Når vores tekstilkanaler skal skiftes ud bliver de returneret til os og vi sørger for at genbruge så mange komponenter som muligt, så de kan indgå i et nyt kredsløb. 

Husk indeklimaet

Bæredygtighed handler ikke kun om bygningen, men også om de mennesker der arbejder der. Det er veldokumenteret at et godt indeklima øger koncentrationsevnen og giver mindre sygefravær, og derfor er det også vigtigt at tænke indeklimaet ind når der skal energirenoveres.

Ved at prioritere en god ventilation på arbejdspladsen, prioriterer man medarbejderne. Et godt indeklima giver sunde og effektive medarbejdere og det kan aflæses direkte på bundlinien. 

Spar på energien

Et fokus på miljøet reducerer Co2 udslippet, men det betyder også færre energiudgifter. Så det er ansvarlighed og bæredygtighed, men også en god forretning at vise miljøhensyn. Energibesparelser og det at kunne redegøre herfor både som materialeleverandør og bygherre vil komme til at fylde mere fremover og det skal vi som branche være klar til.

Tekstilkanaler fra KE Fibertec kan vaskes når tekstilmaterialet efter en periode har opsamlet skidt. Herved opnår man en energibesparelse, da strømforbruget ved at producere den nødvendige luftmængde reduceres når posen er ren. Det er væsentligt nemmere at vaske tekstilkanaler end stålkanaler, hvilket også er grunden til at de færreste rengør deres stålkanaler.

Skræddersyede løsninger

I forhold til renovering kan det være et problem at få plads til ventilationskanalerne i et eksisterende byggeri. Her udmærker tekstilkanaler sig ved at de kan tilpasses det enkelte rum. Kanalerne dimensioneres så de i farve, form og størrelse passer ind i det pågældende byggeri og dermed bliver en del af arkitekturen.

Bæredygtighed er vejen frem

Rejsen imod en mere bæredygtig verden er kun lige begyndt. Ifølge en undersøgelse fra 2011 udført af Arkitema og BullsEye Communications venter tre ud af fire aktører i byggebranchen en større efterspørgsel på bæredygtige byggerier. Her i 2013 må vi sige at udviklingen har vist sig at holde stik - og det vil fortsætte for uformindsket styrke fremover. Bæredygtighed bliver i stigende grad en vigtig konkurrenceparameter.

Internationale certificeringer som f.eks. DGNB, LEED og Breeam på bygningsniveau og Cradle to Cradle på produkt-niveau vinder frem for at få dokumentationen på plads til sikkerhed for alle parter.