2020 - et ujævnt år

18-01-2021


2020 - Året, der gik i COVID-19's tegn
Af Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec AS

På tærsklen til 2020 glædede vi os over at have landet KE Fibertecs bedste resultat gennem tiderne og det fjerde rekordregnskab på fem år. Godt nok var vi lidt bekymrede over den politiske udvikling på vores to store hovedmarkeder, USA og UK, men det var før, Wuhan og COVID-19 kom på verdenskortet.

Umiddelbart efter nedlukningen i marts måned udarbejdede vi i ledelsen en COVID-19-strategi, som var opdelt i forskellige faser. Første fase handlede helt basalt om vores medarbejderes sundhed, og målet var at sørge for, at ingen blev smittet samt at holde vores tre fabrikker i gang. Takket være en stor indsats og fokus fra alle vores medarbejdere er det lykkedes os at komme godt igennem pandemien indtil nu. Ret hurtigt i forløbet blev vi enige om ikke hverken gøre brug af regeringens hjælpepakker eller hjemsende vores medarbejdere på arbejdsdeling. 

Vi valgte i stedet at bruge de overskydende ressourcer, som vi periodevist har haft, til at gennemføre en række interne projekter, og det har været en god investering. Sjældent har vi oplevet et så ujævnt år ikke kun målt på ordrer, men også på travlhed. Alt i alt kommer KE Fibertec rigtig fornuftigt ud af 2020, men på et lavere niveau end rekordåret 2019. Samtidig er vi stolte over, at vi blev kåret til Succesvirksomhed 2020 af BDO og Spar Nord på grundlag af de kontinuerte resultater, vi har præsteret gennem en længere årrække. Det lunede midt i nedlukningen.

Genbrug af overskudsgarn på KE Fibertec Væveri

Et af de projekter, vi har gennemført i 2020, og som vi er særligt stolte over, er vores genbrug af ca. 7 tons restgarner på KE Fibertec Væveri. Vi har indkøbt to såkaldte snoremaskiner, der betyder, at vi i løbet af 2021 selv kan producere alle de forskellige vulstsnore, som bruges til montering af tekstilkanalerne i vores montageskinner. Fordelen er, at restgarnerne ”gratis” er brandgodkendte, de er Cradle to Cradle-certificerede, og de er krympestabiliserede, alt sammen egenskaber, som er meget vigtige for os i det færdige produkt. Det gør heller ikke noget, at tilbagebetalingstiden på investeringen er 1,6 år. Vores filosofi er, at cirkulær økonomi skal være bæredygtig - også økonomisk.

Verdensmålscertificering

Som en naturlig udvikling i vores årelange strategi om, at KE Fibertecs produkter ikke må bidrage negativt til de store klimaudfordringer, vi globalt står over for, er vi i gang med at indfri vores ambitiøse mål om at blive CO2 -neutrale inden 2030. Vi har brugt mange ressourcer på at optimere vores produktionsprocesser og produkter.

Siden 2012 har vi været certificeret efter bæredygtighedsstandarden Cradle to Cradle, som består af fem grundelementer: Materialesundhed (kortlæggelse af indholdsstoffer ned til 100 ppm), Genbrug og genanvendelse, Brug af vedvarende energi (i produktionsprocessen), Forvaltning af vandressourcen og Social ansvarlighed. Cradle to Cradle-standarden understøtter alene 11 af FNs verdensmål, og derfor er det meget naturligt, at vi ønsker at udnytte den investering, vi allerede har foretaget, ved at arbejde henimod en Verdensmålscertificering i 2021. Vi er overbevist om, at kommende generationer forventer, at de produkter og virksomheder, de ønsker at samarbejde med, skal gøre en forskel, vel at mærke en positiv forskel på klimaregnskabet.

Ny frivillig bæredygtighedsklasse stiller krav til ventilationsbranchen

Med introduktionen af den nye frivillige bæredygtighedsklasse og et større fokus på bygningscertificeringer i henhold til eksempelvis DNGB-standarden er vores slutkunder og de store project developers ved at løbe fra os i ventilations-
branchen. Kravene til f.eks. en livscyklusvurdering (LCA) af bygningsdele, herunder ventilationsprodukter (ventilationsanlæg, kanaler mv.) indgår med en vægtning på 10-11% i DNGB-standarden, og det indgår også i den nye frivillige bæredygtighedsklasse. I øjeblikket er vi ikke ret mange producenter i ventilationsbranchen, der kan møde disse kriterier.

Når det er sagt, så ligger der også en stor udfordring rent certificeringsmæssigt i at håndtere dynamiske produkter, når der tales om trepartsevaluerede EPD’er (Miljø Produkt Deklaration). Mange producenter i ventilationsbranchen leverer ligesom os produkter, der skræddersyes til den givne opgave, og det stiller store krav til den uafhængige evaluering af de materialedata, som anvendes i den dynamiske LCA-beregning. Vores største frygt er, at bæredygtighedsindustrien udvikler sig til det vilde vesten, hvor fortolkninger af standarder og lokale certificeringsinstitutter tilbyder såkaldte trepartsevaluerede EPD’er på et lille udsnit af det totale produkt. En tendens, vi desværre allerede har set anvendt i USA.

Nyt vaskekoncept med Svanemærket vaskemiddel

I 2019 etablerede vi vores eget inhouse ”KE Fibertec Vaskeri” med vaskekoncepter, der 100% er tilpasset de brancher, vi servicerer. Kunder i levnedsmiddelbranchen stiller naturligt helt andre krav til dokumentation end en kunde med en enkelt tekstilkanal installeret i et kontormiljø. Vores Industrivask og Fordelsvask, hvor der anvendes Svanemærket vaskemiddel, er blevet utrolig godt modtaget, og i 2020 kunne vi lancere endnu et vaskeprogram - Hygiejne Plus, der kan fjerne både mugpletter og stænk fra produktionsprocessen. Visuelt kan selv meget misfarvede tekstilkanaler komme til at se ud næsten som nye, og det er med til at forlænge levetiden markant.

Som en ekstra service introducerer vi primo 2021 en ny KE-vaskerapport, hvor den udførte behandling dokumenteres med før- og efterbilleder, og hvor vores anbefalinger til fremtidige vaskeintervaller og eventuelle reparationer oplyses. Timingen med at etablere eget vaskeri har været virkelig god. Vi har oplevet en stor vækst, og vi kan se, at rigtig mange har benyttet den periodevise nedlukning til at få serviceret deres tekstilkanaler.