Årskommentar: En stille start blev til et travlt år

20-01-2022

af Carsten Jespersen, adm. direktør, KE Fibertec AS

Året, der gik
En lav ordrebeholdning i starten af året blev hurtigt afløst af stor aktivitet, og især i andet halvår har vi haft utroligt travlt. Faktisk blev november 2021 vores bedste måned målt på omsætning siden COVID-19-udbruddet, hvilket er ret usædvanligt. Vores højsæson plejer at ligge mellem maj og oktober, men med så meget andet er der også vendt op og ned på dette. Samlet set får KE Fibertec et rigtigt godt år, hvor vi sætter ny omsætningsrekord, og samtidig realiserer vi vores andet bedste bundlinjeresultat i historien.

Midt i COVID-19-nedlukningen i foråret 2021 foretog vi et strategisk opkøb af en konkurrent, som indtil videre er forløbet efter planen, men ikke helt uden udfordringer med de meget begrænsede rejsemuligheder, men heldigvis har vi i lang tid været godt trænet i online møder. Vi kan kun være meget tilfredse med udviklingen i 2021, hvor de strategier, vi satte os for året med dels videreudvikling af vores bæredygtige rejse og med etableringen af nye divisioner, er lykkedes, og vi er kommet i mål med de vigtige milepæle, vi satte ved årets start. Alt i alt blev 2021 et rigtigt godt år, efter en stille start.

Handling bag ordene med bæredygtige initiativer
Med en global klimakrise er det vigtigere end nogen sinde før, at ord bliver omsat til handling med konkrete tiltag og udvikling af mere miljørigtige og energieffektive alternativer, der sikrer en fremtidssikret, bæredygtig omstilling. At KE Fibertec arbejder med bæredygtighed, og at vi ønsker at tage ansvar for miljøet som en global virksomhed er ikke nyt. Det gælder alt, hvad vi gør - fra produktionen til transporten af varen ud til kunden og til, hvordan vores produkter kan genanvendes efter brug, hvor vi stiller store krav til alle led i vores forsyningskæde.

Med et afsæt i vores første vigtige milepæl tilbage i 2012 med en Cradle to Cradle-certificering af verdens første tekstilbaserede ventilationsløsning har vi arbejdet målrettet mod at forbedre og udvikle vores produkter og processer kontinuerligt gennem årene, og det danner i dag hele grundlaget for en cirkulær tankegang. Her har FN’s 17 Verdensmål været en integreret del af vores strategi og er indgået som en form for vejviser for vores ambitiøse målsætning om at blive CO2-neutral i 2030. Endnu en vigtig milepæl på denne rejse blev indfriet i juli med en certificering i FN’s Verdensmål gennem Bureau Veritas.

Flere designmuligheder med nye ”grønne” farver
I foråret udvidede vi vores sortiment i materialet GreenWeave og kan nu tilbyde udelukkende Cradle to Cradle-godkendte farver. Med dette tiltag har vi kunnet nedbringe vores vandforbrug og spildevand med godt 67% i forhold til en konventionel indfarvning, hvilket er helt i tråd med vores målsætning om mere bæredygtige løsninger – vi kalder det Green Thinking. Alene ved at vælge materialet GreenWeave gør man noget godt for miljøet, da materialet er 100% genanvendeligt uden kemiske tilsætningsstoffer, men nu kan vi også tilbyde det i flere flotte farver til vores CradleVent® ventilationsløsning. I løbet af året har vi arbejdet med at udvide vores Cradle to Cradle-sortiment, og ved årsskiftet kan vi tilbyde endnu et materiale i samme høje kvalitet, der også er certificeret efter Cradle to Cradle-standarden.

Klar med dokumentation til fremtidens bæredygtige byggeri
I dag har den danske byggebranche generelt et stort fokus på bæredygtige initiativer og udvikling af miljørigtige løsninger, men vi skal arbejde langt mere målrettet og konkret for at nå i mål med en reduktion af det samlede negative CO2-aftryk i branchen. Der er en vilje til at gøre en forskel, og det bæredygtige byggeri bliver i dag oftere efterspurgt, så det er nu, vi skal omsætte ord til handling.

For at kunne imødekomme vores kunder med relevant dokumentation har vi hen over sommeren i samarbejde med Rambøll Danmark udarbejdet en rapport, der dokumenterer, hvordan tekstilbaseret ventilation bidrager og kan give point både efter en bæredygtig bygningscertificering efter DGNB-standarden og efter den Frivillige Bæredygtighedsklasse. Vi kan nu tilbyde komplette dokumentationspakker med velstruktureret materiale til rådgivere, entreprenører og arkitekter, hvilket giver et godt grundlag for at vælge de rigtige produkter til byggeprojekterne og til et godt indeklima.

Et andet højdepunkt, som vi vil huske tilbage på, var fejringen af KE Fibertecs 25-års jubilæum i maj med en stor global, virtuel sammenkomst med medarbejdere fra alle divisioner i hele KE-Gruppen. Det var en festlig dag, som vi er stolte af og taknemmelige over at kunne fejre oven på et ujævnt år med COVID-19.

Forventninger til 2022
Sammen med vores ejere, Jysk-Fynsk Kapital A/S, har vi igangsat arbejdet med en ny strategiplan hen mod 2025 med overskriften ”Sustainable Growth”. Generelt ser vi særdeles positivt på udviklingen i de kommende år, selv om råvarepriser, energipriser og ikke mindst fragtpriser er stukket fuldstændigt af i 2021. Med vores eget in-house væveri er vi ikke så påvirket af manglende materialer eller ekstreme prisstigninger som så mange andre i ventilationsbranchen, men det er klart, at det fylder meget for os. Vi kunne godt frygte, at resultatet kunne blive en opbremsning af aktivitetsniveauet i hele byggebranchen.

Udvikling af miljørigtigt emballagekoncept 
Helt i tråd med en løbende udvikling mod mere miljørigtige løsninger har vi i 2021 også haft fokus på at optimere de materialer, som vi anvender til emballering af vores produkter. Med et helt nyt emballagedesign med en global, ensartet branding for hele KE-Gruppen er det lykkedes os at udvikle et koncept med mere end 60% lavere CO2-aftryk end tidligere løsninger, dels ved valg af et mere genanvendeligt materiale og dels med fokus på at nedbringe spild ved forenkling af mulige kasseløsninger og ved at have én fælles profil. Alt fra indpakning af selve tekstilkanalen til den tape, der anvendes til at lukke papkassen med, vil med det nye koncept være med miljørigtige løsninger, der i sidste ende er lettere at affaldssortere og samlet bidrager til en mere bæredygtig emballage. Det nye koncept er sat i produktion og vil blive implementeret fra begyndelsen af det nye år.

Kunden i centrum
En forudsætning for den positive udvikling, vi har haft, og som vi vil holde fokus på i fremtiden, er vores tætte samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Her ønsker vi gennem dialog og udvikling af digitale værktøjer at gøre det lettere at handle med os. Især vores specialdesignede og helt unikke dimensioneringsprogram TBV Designer har vist at være afgørende i vores daglige samarbejde, hvor vi kan skræddersy kundens løsning på stort set alle parametre. Senest har vi videreudviklet løsningen med nye luftvisualiseringsmuligheder, så vi kan tilbyde mere komplet visuelt materiale til vores kunder, som de kan bruge i deres videre salgsmateriale til slutkunden. I det nye år vil en fuld integration med REVIT også være tilgængelig i softwaren, hvilket vil gøre det endnu lettere for kunden at dimensionere og arbejde med vores løsninger inden for tekstilbaseret ventilation.

KE Fibertecs nøgletal igennem de sidste tre år:

KE-koncern nøgletal [Mio. DKK]

2021

2020

2019

Omsætning

Oplyses ikke

Oplyses ikke

Oplyses ikke

Bruttofortjeneste

55.804

46.081

56.702

EBITDA

19.925

19.143

26.488

EBIT

20.037

16.905

25.328


Resultat før skat


20.380


16.236


24.333


Årets resultat


15.805


12.592


18.550

Balancesum

59.264

50.385

53.289

Egenkapital

32.725

28.384

32.306

Antal heltidsansatte

129

113

115


Bemærk, at KE Fibertecs koncernregnskab er konsolideret ind i Jysk-Fynsk Kapital A/S. KE Fibertec AS er creditrated AAA af Bisnode Danmark.

Fakta

  • KE Fibertec er en af de største producenter af tekstilkanaler på verdensmarkedet, hvor hovedkontoret er beliggende i Vejen med produktion og eget væveri. Derudover er der etableret produktion i Varnsdorf, CZ
  • Koncernen består af moderselskabet i Danmark og syv datterselskaber i Europa, Vietnam og USA
  • Vi beskæftiger pt. ca. 135 medarbejdere, heraf godt 67% i udlandet
  • Ejes af Jysk-Fynsk Kapital (70%), L. E Kristiansen Erhvervsinvest ApS (10%) og KE Pulje 20% (ejet af adm. direktør Carsten Jespersen, produktionsdirektør Johnny Kusk Møller og økonomichef Svend Anker Fogh