Indeklima i skoler

03-01-2022

Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i landets skoler? Det er et centralt spørgsmål hos Realdania, der har fokus på at forbedre indeklimaet generelt, og særligt de steder, hvor børn færdes. Grundlaget for et sundt voksenliv skabes, når man er barn. Og netop derfor fortjener børns indeklima ekstra meget opmærksomhed. 

Realdania's kampagne "Skolernes indeklima" har som mål at øge elevernes indlæring, trivsel og sundhed ved at forbedre indeklimaet i landets skoler. Vi ved, at indeklimaet i landets skoler er udfordret af en ældre bygningsmasse med stort behov for renovering og vedligehold samt fysiske rammer, som ikke understøtter nutidens undervisningsformer. I størstedelen af skolerne i hele landet bliver grænseværdierne for især CO2 og støj overskredet i store dele af undervisningstiden, ligesom der ofte er utilstrækkelig belysning og en utilfredsstillende temperatur.

Der er til gengæld også, at der er mange gode eksempler fra hele landet på, hvordan indeklimaet i skoler kan forbedres. I eksempelsamlingen nedenfor har  har vi inviteret kommuner og skoler til at dele deres gode løsninger og tiltag, så de kan tjene som inspiration, der kan gavne både elever og lærere.

Hvad er et godt indeklima?
Der er fire traditionelle parametre i et godt indeklima: luft, lyd, lys og temperatur. Lokalet er det femte forhold, som har betydning for vores oplevelse af indeklimaet. Det handler dels om, hvorvidt vi befinder os godt i lokalet, og dels om, hvorvidt lokalet understøtter de aktiviteter, der foregår i det. I de 30 eksempler, der bliver beskrevet i Realdania's eksempelsamling, løfter på hver sin måde indeklimaet i mange af landets skoler. I samlingen kan man også læse hvad det generelle indeklima er i dag er på landets skoler - hele 47% af brugstiden i klasseværelserne overstiger grænseværdien for CO2-niveauet på 1.000 ppm. 

På siderne 86 og 90 kan du læse om de to referenceprojekter, hvor KE Fibertec har optimeret og leveret tekstilbaseret ventilationssystem til et bedre indeklima.


Realdania Eksempelsamling 2021