DS 447 - Ny ventilationsnorm sætter ny standard for mekanisk ventilation


DS 447:2013 er en del af byggelovgivningen - BR 10 - der skal følges når man indretter og udfører et mekanisk ventilationsanlæg.

Revisionen af normen, som sætter en ny standard for mekanisk ventilation, er blevet til i et samarbejde imellem SBi, Dansk Standard og Erhvervs- og Byggestyrelsen og den træder i kraft pr. 1. september 2013.

BR 10 - afsnit 8.3 stk. 3

Ventilationsanlæg skal udføres, indreguleres og afleveres som anvist i DS 447, standard for "Ventilation i bygninger"

I arbejdet med DS 447 har fokus været på energibesparelser, og normen foreskriver hvordan man skal begrænse energiforbruget til ventilation uden at gå på kompromis med indeklimaet.

DS 447 indeholder bl.a. en række nye krav:

  • Producenten skal levere validerede produktdata (Afsnit 6.1.4.4). KE Fibertec kan selvfølgelig oplyse alle relevante produktdata som dimensionerende tryktab, lufthastighed i opholdszonen ved referencetilstand og det resulterende lydtryksniveau (LpA)
  • Målinger af luftstrømme skal ske ved en referencetilstand (Afsnit 6.3.3)
  • Der skal udføres en funktionstest (Afsnit 6.3.3)
  • Anlæggets virkemåde skal være beskrevet på dansk i et sprog rettet mod driftspersonalet (Afsnit 6.3.3)
  • Drifts og vedligeholdelsesinstruktioner er en del af afleveringen og instruktionerne skal foreligge ved afleveringen (Afsnit 6.3.3)


De relevante produktdata oplyses ved endelig ordreafgivelse eller på forespørgsel.

Kontakt René Frimodt for yderligere oplysninger om DS 447 og mekanisk ventilation.

Bestil DS 447